Expandia børnehavemoduler med plads til 28 børn

PLADS TIL HVERDAGEN

Torben Faerch

I en moderne børnehave skal der være plads til leg, udvikling og trivsel. Men hvad gør man, når man pludselig ikke længere har den nødvendige plads? Det har Expandia svaret på.

Når pladsen i ens hus bliver for trang, må man udvide. Det måtte Helsingør Kommune og den daglige ledelse på Børnehuset Klatretræet i Hornbæk erkende. Der var ikke længere plads nok til alle institutionens børn og pædagoger i det eksisterende hus, så kommunen og ledelsen måtte derfor tænke hurtigt. Hvordan skulle man få plads til alle?

Løsningen blev at opsætte fire midlertidige moduler med plads til 28 børn og 4 voksne. Modulerne skulle stå på børnehusets legeplads, og en overdækket rampe skulle forbinde den eksisterende bygning med den nye, så alle kunne gå tørskoet til og fra de to bygninger. Dette var blot et par af de ønsker og krav, ledelsen havde til de midlertidige moduler.

”Selvom Expandias moduler leveres nøglefærdige og klar til brug, kan vi sagtens opfylde specielle krav og lave dem præcis, som kunden ønsker,” forklarer Jon Ejlersen, projektleder hos Expandia.

Foruden den overdækkede rampe og placeringen af modulerne, havde ledelsen også andre specifikke ønsker. De fire moduler blev derfor også udstyret med flere knagerækker i garderoben, en ekstra flugtvej samt en glasdør fra køkkenet og ud til legepladsen. Resten af modulernes inventar og indretning forblev som standard.

”Som standard kommer Expandias moduler til daginstitutioner med to toiletter til børnene og et puslerum samt et toilet til de voksne, et fuldtudstyret køkken samt to lege- og et fællesrum, alle med højskabe,” fortæller Jon Ejlersen og fortsætter, ” I modulerne er der desuden installeret komfortvarme i gulvet og et varmegenvindingsanlæg som sørger for, at der altid er et godt indeklima”.

GNIDNINGSFRIT, FLEKSIBELT OG HURTIGT

”Det var vigtigt, at vi fik opsat og klargjort de nye moduler så hurtigt som muligt og uden at forstyrre hverdagen i børnehuset og hos naboerne,” fortæller Jon Ejlersen.

Fra vi begyndte at gøre området klar til modulerne og til børn og pædagoger kunne tage dem i brug gik der derfor blot tre uger. I den periode sørgede Expandia for at koordinere med montøren og diverse underentreprenører, så deres arbejde ikke var til gene.

”Vi har været i tæt dialog med ledelsen og Helsingør Kommune gennem hele processen, men vi har samtidig været meget opsatte på ikke at forstyrre pædagogernes arbejde og børnenes leg, mens vi har arbejdet på at få modulerne klar til indflytning. Ligesom med alle vores andre projekter, forsøgte vi også her at gøre processen så gnidningsfri, fleksibel og hurtig som muligt”.

Selvom dele af børnehusets legeplads var spærret af i perioden, og selvom Expandia forsøgte at forstyrre dagligdagen så lidt som muligt, var arbejdet stadig et tilløbsstykke for nysgerrige børn og voksne.

”Især børnene var meget interesserede i det der foregik på deres legeplads,” siger Jon Ejlersen og smiler. ”Men nu er vi og afspærringen væk, og der er igen plads til hverdagen”.

Har du et lignende behov for hurtigt at genhuse børnehavebørn, ansatte eller andre? Expandia har flytbare moduler til både kontor, børnehave, skole og bolig.

Kontakt Expandia og hør mere om de mange muligheder.