Lej af os

Læs mere om hvorfor det er en god idé at leje frem for at bygge og om hvordan vi kan have dine nye lokaler klar indenfor nogle få uger. Du kan også ringe eller skrive direkte til os. Du kan finde alle vores kontaktoplysninger her.

Fra idé til indflytning på bare nogle få uger

Det skal være nemt og bekymringsfrit at leje midlertidige lokaler hos os og hverken give ekstra arbejde eller ubehagelige omkostninger for dig som kunde. Vi tilbyder et trygt og enkelt lejekoncept, hvor I har faste månedlige omkostninger og en kundeservice, der løser eventuelle problemer. Lejen er naturligvis inklusiv service og forsikring.

Når du vælger at leje hos os starter vi med en gratis behovsanalyse, hvor vi ser på jeres projekt og hvilken type lokaler I har brug for. Og i hele lejeperioden arbejder vi for, at I har en god dagligdag i jeres nye lokaler. For både gode relationer og jeres trivsel er vigtig for os.

1. Vi begynder med at kigge på jeres behov. Hvor mange moduler, og til hvad? Cirka hvor længe? Er der nogle specielle forhold eller krav?

2. Derefter afleverer vi et konkret forslag, som vi kan gå ud fra i vores diskussioner. Vi laver tillæg og ændringer efter behov.

3. Hvis tilbuddet godkendes, går vi i gang med en grundig planlægning af projektet. Alle faser i vores arbejde gennemgås og godkendes af jer.

4. Vi sætter modulerne op og gør dem klar til indflytning. I skal kun tænke på at flytte ind.

5. Den regelmæssige vedligeholdelse, tager vi os af – I skal bare anmelde fejl, hvis de opstår.

6. Når I ikke har brug for lokalerne længere, flytter I ud, og vi afvikler modulerne. I visse tilfælde henter vi dem med det samme, andre gange efter nogle uger.

Hvorfor leje i stedet for at bygge?

Alting er i bevægelse. Nogle år er der brug for flere daginstitutionspladser, skoleborde, ældreboliger og kontorstole. Andre år færre. En stor byggeinvestering kan måske ikke betale sig eller være for usikker. At leje midlertidige lokaler kan derfor være det pusterum, der skal til, for at træffe en langsigtet beslutning.

Vores midlertidige moduler løser midlertidige spidsbelastninger. Vi stiller for eksempel sjældent en hel skole til rådighed, kun ekstra klasselokaler og arealer. Selvom vores moduler har en tilstrækkelig høj kvalitet til at kunne fungere som permanente løsninger, er det aldrig hovedformålet og ikke noget, vi anbefaler.

Når behovet for plads ændre sig er det ikke altid løsningen at bygge nyt. Og ledige lokaler er ofte ikke der, hvor man gerne vil have dem – eller med de funktioner, man har brug for. Her er vores midlertidige moduler et godt alternativ. De kan flyttes og tilpasses individuelle ønsker og behov.

Billeder og referencer

Ellebo

Sønderborg Kommune
Sønderborg kommune havde brug for en midlertidig bolig, i forbindelse med det eksisterende bosted Ellebo. Sønderborg Kommune og Expandia fandt i samarbejde den optimale løsning, som blev 2 moduler af typen K2000 der har et samlet areal på 56 m2.
Læs mere

Skolen ved havet

Hundested
Privatskolen Skolen ved havet i Hundested, havde brug for et ekstra klasselokalefordi de oplevede ekstraordinær stor tilgang af elever.
Læs mere

Lystrup Skolen

Århus
Århus Kommune havde behov for midlertidige klasselokaler, i forbindelse med renoveringen af Lystrup Skolen.Der blev opstillet 22 moduler af typen S2000, hvilket resulteret i 616 m2 fordelt på 2 etager med i alt 8 klasselokaler.
Læs mere

Sophienborg Skole

Hillerød
Hillerød Kommune stod med et akut pladsproblem og manglede 2 midlertidige klasselokaler. Efter at Expandia vandt udbuddet, gik vi i åben dialog med Hillerød kommune og fandt den idelle løsning sammen.
Læs mere
Midlertidige flyktningboliger

Flygtningeboliger

Hørsholm
10 flygtningeboliger med eget køkken og udendørsplads.
Læs mere
Paviljong på jord

Asylscenter Rødby

Rødby
Udlændingestyrelsen havde et stort behov for ekstra boliger til asylansøgere. Løsningen blev speciel byggede moduler, med en indretning, som kunne leve op til de krav bygherre havde på det eksakte projekt.
Læs mere
Danmark midlertidig teknisk universitet

DTU, Danmarks Tekniske Universitet – Campus

Kgs. Lyngby
Expandia har i total entreprise udført 800 m2 kontorbygning for DTU Campus.
Læs mere

Brenntag Nordic

Frederikssund
Brenntag ønskede en facadefarve som passede til deres eksisterende bygninger, samtidigt med at der var krav om en klasse 1 facade. Valget faldt på en hvid facadeplade fra VIVEX, som opfyldte alle ønsker.
Læs mere
Midlertidig skolepaviljong fra entrésiden, med lekeapparater og grøntområder i skolegården

Nya Vikenskolan

Höganäs kommun
Den befintliga Vikenskolan behövde både renoveras och byggas ut för att få plats med fler elever. Man valde att bygga upp en stor tillfällig skola med hjälp av Expandias moduler.
Læs mere
Boligpaviljong med balkong og saltak

Vidingehem Bo

Växjö
Växjö kommun hade år 2007 brist på vårdplatser och Expandias boendemoduler passade perfekt. 34 st lägenheter i två våningar blev resultatet.
Læs mere

Spørgsmål og svar

 • Expandias produkter

  • Hvorfor udlejer I lokaler i stedet for at sælge dem?
   Som udlejer er de midlertidige lokaler vores ansvar, og det giver os mulighed for at give vores kunder en god helhedsoplevelse. Selvom det virker som en enkel opgave at opstille midlertidige lokaler, kræver det en god portion ekspertise.
  • Hvor mange etageplan kan modulerne monteres i?
   Vi har forskellige modultyper, der kan bygges i to eller tre etager som standard. Fortæl os, hvilke behov I har, så finder vi den bedste og mest omkostningseffektive løsning til jer.
  • Hvilke standardmoduler har I?
   Vi har færdige moduler til skoler, børnehaver, kontorer og boliger til montering i to eller tre plan. Dermed er det hurtigt og nemt at gøre jeres nye lokaler indflytningsklare. Der er ingen byggeaktiviteter på stedet, men modulerne leveres færdige og monteres i løbet af et par uger.
  • Kan jeg udforme mine moduler, som jeg vil?
   Vi har virksomhedstilpassede lokaler til børnehaver, skoler, kontorer og boliger. Vi har således forskellige standardløsninger inden for hvert segment, der kan sættes sammen i masser af forskellige kombinationer ud fra jeres ønsker. Basismodulerne kan også specialtilpasses yderligere til lige netop den løsning, I har brug for. Det bedste er, at I kontakter os, hvis I har specifikke spørgsmål om planløsninger.
  • Hvordan ser jeres flytbare lokaler ud?
   Klik rundt i vores virtuelle udstillingsmoduler og få en fornemmelse af, hvordan de ser ud. Eller kontakt os og aftal et besøg!
  • Kan et wc flyttes til et andet sted?
   Vores moduler er færdigbyggede, og hvis et toilet skal flyttes, er det oftest muligt, men det er forbundet med ekstra omkostninger.
  • Hvilke gulve er der i jeres moduler?
   Expandias børnehavemoduler har gulvvarme som standard, så børnene kan trives og lege på gulvet året rundt. I skolelokaler/alrum og legerum/gruppelokaler bruges der linoleum som gulvbelægning. I entréer, på toiletter og i visse gruppelokaler bruges gulvbelægning, der er egnet til vådrum.
  • Kan man selv vælge facadefarver?
   Selvfølgelig. Alle vores moduler fås i en lysegrå standardfarve, men kan overmales i en hvilken som helst farve (undtagen S3000, der har en grå kompositplade, der ikke kan males). Expandia kan evt. hjælpe med ommaling. Det er dog vigtigt at tænke på, at modulernes standardfarve skal retableres, når lejetiden udløber. Det skyldes, at de hurtigt skal kunne sættes sammen med andre Expandia-moduler til nye lokaler et andet sted.
 • Energi og opvarmning

  • Kan modulerne opvarmes med solenergi?
   Selvfølgelig! Vi kan montere solpaneler på taget af modulerne. Det er både smart i forhold til klimaet og omkostningseffektivt. Download vores ark om solpaneler, hvor du kan læse mere om dette.
  • Hvordan opvarmes modulerne?
   Det kan du – som kunde – selv vælge. Vi tilbyder en række løsninger og kan komme med anbefalinger ud fra jeres behov. Nu er det også muligt at montere solpaneler på taget af modulerne og producere strøm – effektivt, bæredygtigt og grønt.
  • Hvilke energikrav gælder der for modulbyggerier?

   Alle Expandias moduler er bygget, så de opfylder gældende byggeregler, BBR, herunder energikravene. Hvilke energikrav, der gælder i det enkelte tilfælde, afhænger dels af, hvilken udgave af BBR bygherren vælger at henvise til (i øjeblikket kan BBR 25 eller BBR 26 anvendes), og dels af, hvilken energiform der bruges til opvarmning, og hvor i landet man befinder sig. Den mest almindelige energiform, der bruges til opvarmning af moduler, er el. Hvis modulerne skal bruges til aktiviteter af midlertidig karakter, har de svenske byggemyndigheder, Boverket, præciseret følgende på deres hjemmeside:

   "Hvis byggemodulerne kan betragtes som lokaler beregnet til aktiviteter af midlertidig karakter, behøver modulerne ikke opfylde de strengere krav til energibesparelser for elopvarmede bygninger i henhold til afsnit 9:11 i BBR. Men energikravene i henhold til kap. 3 § 14 PBF skal også opfyldes, hvis det er et lokale beregnet til aktiviteter af midlertidig karakter. Byggemodulerne skal altså altid mindst opfylde de energikrav, der gælder for lokaler, der har en anden opvarmningsform end elvarme i BBR afsnit 9.2."

   Link til Boverkets hjemmeside

 • Byggemodning

  • Hvilken type grund kræves til opsætning af moduler?
   En plan, hård overflade med afløb ført væk fra det kommende modulbyggeri. Fremføring af vand, afløb, el og evt. internet. Der skal også være eller anlægges en fremkommelig vej til montagepladsen.
  • Hvor stort areal kræves til jeres pavilloner?
   Bygningsarealet plus mindst 2,5 m rundt om hele bygningen. Et Expandiamoduls udvendige mål er 3,0 x 9,6 m.
  • Kan I stå for anlægsarbejderne til vores pavilloner?
   Ja, vi har et godt samarbejde med flere anlægsentreprenører overalt i landet.
  • Hvad skal jeg være særligt opmærksom på i forhold til det sted, modulerne skal sættes op?
   Området skal være tilgængeligt for modultransporter og kran. Der skal være adgang til el og afløb, og der skal være en faststampet, jævn bærelagsoverflade. Du er velkommen til at kontakte os for et fælles pladsbesøg, så vi sammen kan gennemgå de forskellige krav til opsætningsstedet.
 • Udbud og byggetilladelse

  • Kan Expandia tilbyde totalentreprise?
   Ja, vi kan hjælpe med både projektering og udformning af modulbyggeriet, dets placering og anlægsarbejderne. Vi kan også tilbyde hjælp med nødvendige dokumenter til byggetilladelse, alarm-, internet- og teleinstallation samt legepladser, møblering m.m.
  • Hvilken entrepriseform skal jeg bruge i vores udbud?
   Moduler kan udbydes på forskellige måder, og vi kan levere modulerne, uanset hvilken udbudsform der anvendes. For at gøre det nemmere for vores kunder har vi udarbejdet en oversigt over de største forskelle mellem de to forskellige udbudsformer.  Download vores udbudstips her
  • Har I tilsluttet jer SKL?
   Ja. Expandia har underskrevet SKL-aftalen "Förhyrning av lokaler 2014" (Udlejning af lokaler 2014). Det betyder bl.a., at vi er en af SKL's fire godkendte leverandører af mobile lokaler. I denne aftale er annonceringsprocessen og udvælgelseskriterierne allerede gennemført, således at udbudsprocessen går hurtigere. Som kunde kan du derfor fokusere på behov og leveringstid. Tal med os, eller læs mere på SKL's hjemmeside,  hvis du gerne vil vide mere.
  • Hvad skal jeg som kunde vide om byggetilladelse ved leje af midlertidige lokaler?
   Der kræves kun en tidsbegrænset byggetilladelse ved opsætning af midlertidige lokaler. Den kan man ansøge om i 5+5+5 år. Kontakt os, så hjælper vi dig gennem processen.
  • Hvilke dokumenter er nødvendige ved ansøgning om byggetilladelse?
   Det er forskelligt i de enkelte kommuner, men generelt skal der bruges en ansøgning, en sektionstegning, en plan- og facadetegning med farvekoder, en konstruktionstegning, en arbejdsmiljøplan, en teknisk beskrivelse, en energiberegning og en situationsplan. Vi hjælper gerne med at udarbejde disse dokumenter – uden beregning.
 • Inden byggestart

  • Hvad indebærer et BAS-U-ansvar?
   BAS-P og BAS-U udpeges af bygherren, som har et stort ansvar for hele arbejdsmiljøet på byggearbejdspladsen. BAS-U har ansvaret for byggeriets udførelse og skal overvåge arbejdsmiljøet under selve byggeriet.
  • Hvornår kræves en BAS-P?
   BAS-P står for ByggArbetsSamordnare – Projektering och Planering (Byggepladskoordinator – Projektering og planlægning). Hver gang en bygherre får opført et byggeri, skal der ifølge arbejdsmiljøloven udpeges en BAS-P. Kontakt os, hvis I har brug for hjælp med dette.
  • Hvem er ansvarlig for arbejdsmiljøet under byggeriet?
   BAS-U