Modulsystem S2000

Expandia S2000 populært modulsystem til skoler
LIGE SÅ GOD SOM EN HELT ALMINDELIG SKOLE

S2000 er vores populære modulsystem til skoler og skabt til at fungere mindst lige så godt som en rigtig bygning. Du kan få modulet i to varianter, alt efter om det skal have indvendig gang eller svalegang med egne indgange. Kvadratmetrene udnyttes optimalt, og i begge modulvarianter har du mulighed for store luftige klasselokaler og mindst ét mindre rum, der fx kan bruges som gruppelokale.

Grundplaner

Modulerne kan naturligvis tilpasses til jeres behov. Måske vil I gerne flytte en væg eller lave et ekstra rum? Eller måske har I behov for, at hver trin skal have egen entré og garderobe eller et fælles gangareal? Se på vores forslag til grundplaner, eller kontakt os. Så tegner vi en løsning, der passer optimalt til jer og jeres behov, helt uden beregning.

Udstyr og tilvalg

Vores skolemoduler er som standard forsynet med det meste af hvad, der behøves for at drive en skole i en kortere eller længere periode.

I klasselokalerne er der komplet AV-udstyr, whiteboard og opslagstavle. Lokalerne er lyse og luftig og lavet så de har en god lydabsorption og god belysning.

Man kommer til entréen ad en trappe, og for de, der har brug for det, er der også en rampe med gelænder. Over entrédøren er der et beskyttende halvtag og belysning, der styres af et skumringsrelæ.

 • UTRUSTNINGSLISTA S2000

  Standard för modulsystem S2000

  Invändigt:

  • Komplett AV-utrustning bestående av bl a whiteboard och projektionsduk
  • Anslagstavla
  • Diskbänk
  • I kapprum: kroklist för 30 st skolkrokar
  • Takskivor i skolsal och grupprum är tillverkade i ljudisolerande material med absorptionsfaktor > 0,6
  • Allmänbelysning dimensionerad för 500 lux
  • Innerdörrar och ytterdörr levereras med låskista och täckbricka exkl. cylinder
  • Samtliga rum är försedda med invändiga persienner

  Utvändigt:

  • Trappa i aluminium med handledare samt stående ribbor alt. glasfibertrappa
  • Ramp i aluminium med handledare samt stående ribbor. 6 m avsedd för nivåskillnad 0,5 m
  • Skärmtak över entré
  • Belysning vid huvudentré
 • TEKNISK BESKRIVNING S2000

  MODULMÅTT
  Modulyttermått BxLxH: 3,0 x 9,6 x 3,3 m
  Invändig takhöjd: 2,7 m

  BOTTENBJÄLKLAG
  Linoleummatta i skolsal, grupprum m fl. Plastmatta i kapprum och toaletter.
  Golvspånskiva, tvärgående bjälkar, mineralull, spånskiva.

  TAKBJÄLKLAG
  Armerad PVC-takduk, helklistrad. Plywood, luftspalt 20-70 mm, vindskydd, tvärgående bjälkar.

  FÖNSTERYTTERVÄGG
  "Lionboard" med träpanelprägling. Glespanel, träfiberskiva. Stående regel, mineralull, plastfolie, gipsskiva.

  INNERVÄGG MOT KAPP- OCH GRUPPRUM (bärande)
  gipsskiva, stående regelstomme, mineralull, gipsskiva.

  FASTA INNERVÄGGAR
  Gipsskiva, stående regelstomme, mineralull, gipsskiva.

  SYSTEMINNERVÄGGAR
  Färdigbehandlad gipsskiva med målad glasfiberväv. Stående regel-stomme, mineralull. Färdigbehandlad gipsskiva med målad glasfiberväv.

  DÖRRAR OCH FÖNSTER
  Ytterdörr i aluminium med 2-glas energiruta. Fönster fasta el. öppnings-bara inåtgående med drejkippbeslag.
  Skola: Innerdörrar mellan skolsal och kapprum, skolsal och grupprum samt mellan klassrum.
  Förskola: Innerdörrar mellan allrum och kapprum, allrum och lekrum samt mellan avdelningar.

  TAKAVVATTNING
  Takavvattning med hängränna samt stuprör på fasadsidor.

  YTSKIKT INVÄNDIGT
  Väggytor med vitmålad glasfiber-väv. Takskivor vitmålade. Mönstrad linoleummatta i skolsal, plastmatta i kapprum och i våtutrymmen med uppvikt sockel.

  VENTILATION
  Ventilation via enhetsaggregat, dimensionerat för 30 personer placerat i klass-/allrum. Aggregatet har inbyggda filter för till- och frånluft och värmeväxlare. Övriga rum har kanaliserad till- och frånluft.

  UPPVÄRMNING
  Uppvärmning sker med skyddsjordade elradiatorer som regleras via inbyggd elektronisk termostat. Skyddsgaller framför radiatorer.
  Förskola: därutöver golvvärme i större del av allrum och lekrum.

  Utförande med vattenburen värme:
  Uppvärmning med termostatstyrda vattenradiatorer via synligt förlagda värmeledningar. Som standard levereras anläggningen med elpanna, vilken är förberedd för anslutning till solpaneler och värmepump. Systemet är också förberett för anslutning till fjärrvärme.

  SOLAVSKÄRMNING
  Samtliga rum är försedda med invändiga persienner.

  BELYSNING
  Allmänbelysning dimensionerad för 500 lux med begränsat uppljus. I WC och städutrymme vanlig lysrörsarmatur alternativt glödljus. Utomhusbelysning över entrédörr tänds antingen via strömbrytare eller skymningsrelä.

  AKUSTIK
  Takskivor i skolsal och grupprum med ljudabsorptionsfaktor > 0,5 alfa P.

  EL-INSTALLATION
  Varje skolenhet elanslutes med elkabel dimensionerad för belastning anpassad till skola respektive förskola.

  GRUNDLÄGGNING/SOCKELINKLÄDNAD

  Grundläggning utgörs enligt objekts-specifik ritning. Grunden inklädes med glespanel.

Solpaneler til Expandia børnehave-, skole- og kontormoduler
SOLPANELER – FOR ET BÆREDYGTIGT SAMFUND

Vidste du, at vores skolepavilloner også fås med solpaneler på taget? Det er både en energismart og økonomisk løsning. Solpanelerne monteres på taget af pavillonerne, og via solceller forvandles solstrålerne til elektricitet. Hvis I producerer mere elektricitet, end I bruger, leveres den tilbage til elnettet og I får penge tibage, som kan bruges til at købe ekstra elektricitet for på tidspunkter, hvor I bruger mere, end I producerer.

Referencer

Skolen ved havet

Hundested
Privatskolen Skolen ved havet i Hundested, havde brug for et ekstra klasselokalefordi de oplevede ekstraordinær stor tilgang af elever.
Læs mere

Lystrup Skolen

Århus
Århus Kommune havde behov for midlertidige klasselokaler, i forbindelse med renoveringen af Lystrup Skolen.Der blev opstillet 22 moduler af typen S2000, hvilket resulteret i 616 m2 fordelt på 2 etager med i alt 8 klasselokaler.
Læs mere

Sophienborg Skole

Hillerød
Hillerød Kommune stod med et akut pladsproblem og manglede 2 midlertidige klasselokaler. Efter at Expandia vandt udbuddet, gik vi i åben dialog med Hillerød kommune og fandt den idelle løsning sammen.
Læs mere
Uteområdet til midlertidig ungdomsskole

Vestsiden Skole

Kongsberg
Vestsiden Ungdomsskole i Kongsberg var väldigt gammal och sliten och man beslöt att man på två år skulle riva den gamla skolan och bygga upp en ny på samma plats.
Læs mere
Barn leker i skolegården utenfor den midlertidige Expandia paviljongen

Nanny Palmqvistskolan

Helsingborg
Upptagningsområdet runt Nanny Palmqvistskolan i Helsingborg ökade markant i elevantal och en helt ny paviljongbyggnad uppfördes snabbt av Expandia.
Læs mere
Midlertidig skole

Hultsbergsskolan

Karlstad
Hultsbergsskolan i Karlstad byggdes upp som en evakueringsskola för att stå i 26 månader under tiden den befintliga skolan renoverades.
Læs mere
Skolevei med lyktestolper, høye trær og skolebygg

Herrängskolan

Stockholm
Renovering och utökning av befintlig skola gjorde att Expandias tillfälliga paviljonger blev ett bra ersättningsalternativ under byggtiden.
Læs mere