Östra sjukhuset

Göteborg

Östra sjukhuset

component.references.city: Göteborg
Östra sjukhuset i Göteborg hyr för närvarande två tillfälliga byggnader från Expandia. Kirurgmottagningen har haft full verksamhet i Expandias moduler sedan 2014 med utökning våren 2017, och hösten 2018 utökar förlossningsavdelningen sina lokaler med en ny paviljong. Sjukhusmiljöer har väldigt höga och krav, både vad gäller att klara av en steril miljö, hårda tillgänglighetskrav och även larm och kallelsesystem som i detta fall integreras med befintliga system. Till Östra sjukhuset byggdes specialmoduler för att tillgodose kraven men de är i grunden baserade på Expandias K2000-moduler. De två byggnaderna består totalt av 26 st. moduler i två våningar och har fasadskivor i grått kompositmaterial för att passa in med övriga byggnader i området.

component.images

sjukhuspaviljong_ostra_sjukhuset_K2000
vardlokaler_ostra_sjukhuset_K2000
sjukhuspaviljong_ostra_sjukhuset_K2000
modulbyggnad_ostra_sjukhuset_K2000

component.Blueprint