Nya Vikenskolan

Höganäs kommun

Nya Vikenskolan

  • component.references.city: Höganäs kommun

Viken i Höganäs kommun växer och den befintliga Vikenskolan behövde både renoveras och byggas ut för att få plats med fler elever. Man valde att bygga upp en stor tillfällig skola med hjälp av Expandias moduler dit hela verksamheten flyttade samtidigt som den gamla skolan byggdes om.

Nya Vikenskolan består av 66 moduler, (1848 kvm) som i två plan bildar 15 klassrum med tillhörande grupprum och fyra fritidslokaler med personalutrymmen. Varje klassrum är dimensionerat för 25 elever, totalt 375 elever. Kommunen såg själv till att färdig markbädd och nödvändiga anslutningspunkter fanns på plats så att montage kunde utföras enligt tidplan, maj-juli 2017, och stod färdigt enligt plan för inflyttning i augusti 2017. Planerad hyrestid är 40 månader.

component.images

Midlertidig skolepaviljong fra entrésiden, med lekeapparater og grøntområder i skolegården
Midlertidig paviljong sett fra klasseromssiden
Midlertidig skolepaviljong fra entrésiden, med lekeapparater og grøntområder i skolegården
Expandia moduler på lokasjon
Expandia skolelokaler sett fra klasseromssiden med grøntområde
Korridor i midlertidige skolelokaler

component.Blueprint