Fsk Dartanjangs gata

Bromma

Fsk Dartanjangs gata

component.references.city: Bromma

Bristen på förskoleplatser i Mariehällsområdet är stor. Cirka 300 barn som bor i området har förskoleplats i annat område på grund av platsbrist. Totalt behöver antalet förskoleavdelningar i området öka med 27 fram till år 2022 för att tillgodose behovet av förskoleplatser. Under tiden dessa förskolor planeras och byggs hyr SiSAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, in förskolemoduler från Expandia som ställs på tillfälliga bygglov. På Dartanjangs gata ställdes 26 förskolemoduler i vinkel varav halva paviljongen är i två våningar. Förskolan består av fem avdelningar med eget tillagningskök och plats för 90 barn.

component.images

mariehäll tillfällig förskola s2000
mariehäll tillfällig förskola s2000

component.Blueprint