Fsk Dartanjangs gata

Bromma

Fsk Dartanjangs gata

  • component.references.city: Bromma

Bristen på förskoleplatser i Mariehällsområdet är stor. Cirka 300 barn som bor i området har förskoleplats i annat område på grund av platsbrist. Totalt behöver antalet förskoleavdelningar i området öka med 27 fram till år 2022 för att tillgodose behovet av förskoleplatser. Under tiden dessa förskolor planeras och byggs hyr SiSAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, in förskolemoduler från Expandia som ställs på tillfälliga bygglov. På Dartanjangs gata ställdes 26 förskolemoduler i vinkel varav halva paviljongen är i två våningar. Förskolan består av fem avdelningar med eget tillagningskök och plats för 90 barn.

component.images

mariehäll midlertidig barnehage S2000
Spiseplass i en midlertidig barnehageavdeling
Veiskilt og stor hovedvei ved en 2 etasjes midlertidig barnehage
Skjermet spiseområde i en midlertidig barnehage paviljong
Lyse moduler i to etasjer
Barnehagemodul med god løsning på tørr utvendig kommunikasjon
Rømningstrapp fra andre etasjer på en to etasjes paviljong
mariehäll midlertidig barnehage S2000
Innbydende lekeareal forran en to etasjes midlertidig barnehage
Expandia vinduer på lyse moduler
Grupperom i en midlertidig barnehage
Barnehage paviljong i det fjerne med høyblokker bak

component.Blueprint