DTU, Danmarks Tekniske Universitet - Campus

, ,

Expandia har i total entreprise udført 800 m2 kontorbygning for DTU Campus. DTU Campus projektafdelingen har meget travlt og der bygges/projekteres på DTU's lokaliteter som aldrig før. Grundet omlægninger internt var der behov for midlertidige kontorlokaler og valget faldt på Expandias pavillonsystem K2000. Pavillonbygningen er opført direkte på ”Matematiktorvet” hvor det har en central placering i forhold til de ansatte Expandia stod for projektering, fundering, ...

Læs mere

Nya Vikenskolan

, ,

Viken i Höganäs kommun växer och den befintliga Vikenskolan behövde både renoveras och byggas ut för att få plats med fler elever. Man valde att bygga upp en stor tillfällig skola med hjälp av Expandias moduler dit hela verksamheten flyttade samtidigt som den gamla skolan byggdes om. Nya Vikenskolan består av 66 moduler, (1848 kvm) som i två plan bildar ...

Læs mere

Vestsiden Skole

, ,

Vestsiden Ungdomsskole i Kongsberg var väldigt gammal och sliten och man beslöt att man på två år skulle riva den gamla skolan och bygga upp en ny på samma plats. En kombination av Expandias S2000 skolmoduler och K2000 kontorsmoduler bildar en 2270 kvm stor evakueringsskola under byggtiden, 24 månader. Skolan är placerad vid Kongsbergshallen och består av 81 moduler uppbyggd ...

Læs mere