Vestsiden Skole

, ,

Vestsiden Ungdomsskole i Kongsberg var väldigt gammal och sliten och man beslöt att man på två år skulle riva den gamla skolan och bygga upp en ny på samma plats. En kombination av Expandias S2000 skolmoduler och K2000 kontorsmoduler bildar en 2270 kvm stor evakueringsskola under byggtiden, 24 månader. Skolan är placerad vid Kongsbergshallen och består av 81 moduler uppbyggd ...

Læs mere

Nanny Palmqvistskolan

, ,

Upptagningsområdet runt Nanny Palmqvistskolan i Helsingborg ökade markant i elevantal, både för förskolan och skolan, och en helt ny paviljongbyggnad i närheten av Filbornaskolans gymnasium uppfördes snabbt med hjälp av Expandias färdiga skolmoduler. Här går två parallellklasser i årskurs 1-4, 4 avdelningar förskola samt plats för personalrum, administration och skolsköterska. Totalt 57 st S2000-moduler bildar en vinkel  i ett plan ...

Læs mere

Hultsbergsskolan

, ,

Hultsbergsskolan i Karlstad är en av Expandias största modulskolor med en total yta på 3 242 kvm. Skolan byggdes i flera etapper under 2016/2017 och är en grundskola och förskola som består av 86+26 st S2000-moduler i ett plan med tillagningskök i förskoledelen. Skolan byggdes upp som en evakueringsskola för att stå i 26 månader under tiden den befintliga skolan ...

Læs mere