Nordala Förskola

, ,

Precis vid Travet i Halmstad ligger Nordala förskola som öppnades i augusti 2017, två paviljonger som är uppbyggda av Expandias förskolemoduler, S2000. Expandia är Halmstads kommun upphandlade ramavtalsleverantör av tillfälliga förskolelokaler sedan 2014 och ökade barnkullar flera år i rad har gjort att vi för tillfället hyr ut 24 förskolor i kommunen. Nordala förskola består av 5 avdelningar förskola med ...

Læs mere

Förskolan Milot

, ,

Sundbybergs stad har byggt en helt ny stadsdel, Ursvik. Exploateringen av nya bostäder har medfört ett stort behov av förskoleplatser för att möta inflyttningen av familjer till den barnvänliga stadsdelen. Expandia fick genom sitt ramavtal med Sundbybergs Stad möjligheten att leverera förskolan Milot på drygt 1800 kvm för att lösa behovet. 62 st S2000-moduler monterades sommaren 2012 och Milot är ...

Læs mere

Hultsbergsskolan

, ,

Hultsbergsskolan i Karlstad är en av Expandias största modulskolor med en total yta på 3 242 kvm. Skolan byggdes i flera etapper under 2016/2017 och är en grundskola och förskola som består av 86+26 st S2000-moduler i ett plan med tillagningskök i förskoledelen. Skolan byggdes upp som en evakueringsskola för att stå i 26 månader under tiden den befintliga skolan ...

Læs mere