Teknisk beskrivelse S3000

, ,
careofhaus

MODULMÅL

Modul ydermål:
BxLxH= 3,0 x 9,6 x 3,475 m.

Indvendig loftshøjde 2,7m.

VENTILATION

Ventilation via centralt placeret ventilationsanlæg, som er dimensioneret til minimum 30 personer. Ventilationsanlægget har indbyggede filtre og varmeveksler.

OPVARMNING

Opvarmning med el-radiator, der reguleres via indbygget elektronisk termostat.

SOLAFSKÆRMNING

Alle vinduer er forsynet med persienner.

BELYSNING

Belysning med LED-armaturer der er dimensioneret til 500 lux. Klasselokaler er udstyret med lysdæmper og gangarealer er udstyret med bevægelsescensor.
Belysning på WC og i rengøringsrum mv. er ligeledes LED.
Udendørsbelysning i LED ved entredør, som styres af skumringsrelæ eller normal afbryder.

AKUSTIK

Loft er udført som akustikloft i klasselokaler med Knauf Danoline type
Tectopanel Tangent med lydabsorptionsfaktor bedre end 0,6 alfa P.
Alle klasselokaler er udstyret med lydabsoberende opslagstavle af typen Lintex EDGE WALL.
Gangarealer er udstyret med støjdæmpende gulvbelægning.

EL-INSTALLATION

Hver skoleenhed tilsluttes med 32 amp. Modulerne sammenkobles indbyrdes i modulsamlingerne.

FUNDERING / SOKKELINDÆKNING

Fundering udføres med 5 stk langsgående funderingspæle eller anden form for projekt specifik funderingsplan.
Sokkelindækning udføres ventileret med Cembrit.