TEKNISK BESKRIVELSE S2000

, ,
careofhaus

Teknisk beskrivelse af S2000

MODULMÅL
Modulets udvendige mål BxLxH: 3,0 x 9,6 x 3,3 m
Invendig loftshøjde: 2,7 m

KRYBEKÆLDERDÆK
Linoleumsgulv i undervisningslokaler, grupperum m. fl.
Plastgulvbelægning i garderober og på toiletter.
 Gulvspånplade, tværgående bjælker, mineraluld, spånplade.

TAGBJÆLKELAG
Armeret PVC-tagdug, hellimet.
Krydsfiner, luftspalte, 20-70 mm.
Vindafleder, tværgående bjælker.

YDERVÆG MED VINDUER
"Lionboard" med træpanelprægning.
Lægte, træfiberplade.
 Lodret stolpe, mineraluld.
 Plastfolie, gipsplade.

INDERVÆG MOD GARDEROBE OG GRUPPERUM (bærende)
Gipsplade, lodret træskelet.
 Mineraluld, gipsplade

FAST INDERVÆGGE
Gipsplade, lodret træskelet.
 Mineraluld, gipsplade.

SYSTEM-INDERVÆGGE
Færdigbehandlet gipsplade med malet glasfibervæv.
Lodret træskelet, mineraluld.
 Færdigbehandlet gipsplade med malet glasfibervæv.

DØRE OG VINDUER
Yderdør af aluminium med energibesparende ruder af 2 lag glas. Vinduer, faste eller oplukkelige, indadgående med drej-kip-beslag.
Skole: Indvendige døre mellem undervisningslokale og garderobe, undervisningslokale og grupperum samt mellem klasseværelser.
Børnehave: Indvendige døre mellem alrum og garderobe, alrum og legerum samt imellem afdelingerne.

TAGAFVANDING
Tagafvanding med tagrende samt nedløbsrør ved facadens sider.

INDVENDIGE OVERFLADER
Vægoverflader med hvidmalet glasfibervæv. Loftsplader, hvidmalede. Mønstret linoleumsgulv i undervisningslokaler, plastgulvbelægning i garderobe og vådrum med ombukket sokkel.

MILJØ

VENTILATION
Ventilationsanlæg dimensioneret til 30 personer placeret i klasseværelser/alrum. Anlægget har indbyggede filtre til ind- og udsugning og varmeveksler. De øvrige rum har kanaliseret ind- og udsugning.

OPVARMNING
Opvarmning sker med beskyttede, jordforbundne el-radiatorer, der reguleres via en indbygget elektronisk termostat. Beskyttelsesgitter foran radiatorer.
Børnehave: Derudover gulvvarme i størstedelen af alrum og legerum..

Indlagt, vandbåren varme: opvarmning med termostatstyrede vandradiatorer via synligt placerede varmeledninger. Som standard leveres anlægget med et el-panel, som er forberedt til tilslutning til solpaneler og varmepumpe. Systemet er også forberedt til tilslutning til fjernvarme.

SOLAFSKÆRMNING
Samtlige værelser er forsynet med indvendige persienner.

BELYSNING
Generel belysning dimensioneret til 500 lux med begrænset lys ovenfra. På toiletter og i rengøringsrum normale lysstofrør eller glødelamper.
Udendørsbelysning over entrédøren tændes enten via strømafbryder eller skumringsrelæ.

AKUSTIK
Loftsplader i undervisningslokaler og grupperum med lydabsorptionsfaktor >0,6 alfa P.

EL-INSTALLATION
Hver skoleenhed tilsluttes til el med elkabler dimensioneret til en belastning, der er tilpasset til skoler henholdsvis børnehaver.

FUNDERINGSARBEJDE/SOKKELBEKLÆDNING
Funderingsarbejdet udføres efter objektspecifik tegning. Funderingen beklædes med lægter.