TEKNISK BESKRIVELSE B2000

, ,
careofhaus

MODULMÅL
Modulets udvendige mål: B x L x H
3,0 x 9,6 x 3,3 m
Indvendig loftshøjde 2,6 m

KRYBEKÆLDERDÆK
Linoleumsgulv i lejligheden. Plastgulvbelægning i entré, korridor og toiletter med ombukket sokkel. Gulvspånplade, tværgående bjælker, mineraluld, spånplade.

TAGBJÆLKELAG 3°
Tværgående bjælker, mineraluld. Aldersbestandig plastfolie, lægte, gipsplade, gipsplank.

YDERVÆG MED VINDUE
"Wafertex" med træpanelprægning. Lægte til luftspalte, træfiberplade. Lodret stolpe, mineraluld. Aldersbestandig plastfolie, gipsplade.

YDERVÆG MED VINDUE (entréside)
"Wafertex" med træpanelsprægning. Lægte til luftspalte, fibergips. Lodret stolpe, mineraluld. Aldersbestandig plastfolie, fibergips.

YDERVÆG I GAVLEN
"Wafertex" med træpanelprægning. Lægte til luftspalte, fibergips. Lodret stolpe, mineraluld. Aldersbestandig plastfolie, fibergips.

INDERVÆG mellem lejlighed og
entré/korridor (bærende)
Fibergips, Lodret stolpe, mineraluld, Fibergips

INDERVÆG mod handicaptoilettet
Fibergips, Lodret træskelet, mineraluld, Gipsplade

SYSTEM-INDERVÆGGE
Færdigbehandlet gipsplade med malet glasfibervæv. Lodret træskelet, mineraluld. Færdigbehandlet gipsplade med malet glasfibervæv.

DØRE OG VINDUER
Yderdør af træ eller aluminium. Vinduer, faste eller oplukkelige, indadgående med drej-kip-beslag. Indvendige døre mellem entré/korridor og lejlighed. Indvendige døre til handicaptoilet.

TAGAFVANDING
Tagafvanding med tagrende samt nedløbsrør ved facadens sider.

INDVENDIGE OVERFLADER
Vægoverflader med hvidmalet glasfibervæv. Loftsplader, hvidmalede. Mønstret linoleumsgulv i lejligheden, plastgulvbelægning i entré/korridor og vådrum med ombukket sokkel. Vægbeklædning i handicaptoilet.

VENTILATION
Ventilationsanlæg separat for hver lejlighed. Anlægget har indbygget filter til ind- og udsugning og varme-veksler. Kanaltilsluttet udsugning fra handicaptoilet og køkken/tekøkken.

OPVARMNING
Opvarmning sker med beskyttede, jordforbundne el-radiatorer, der reguleres via en indbygget elektronisk termostat.

SOLAFSKÆRMNING
Samtlige værelser er forsynet med indvendige persienner.

BELYSNING
Tagbelysning i lejlighed med punktlysarmatur. Lysstofrør i tag i entré, ved køkken/tekøkken og i handicaptoilet. I handicaptoilet også vægarmatur. Lamputtag i tag i entré/korridor og i lejlighed for respektive vindue.

EL-INSTALLATION
Hver lejlighed har sit eget tilslutningspunkt til elkabler. Lejlighederne har separate hovedafbrydere.

FUNDERINGSARBEJDE/
SOKKELBEKLÆDNING
Funderingsarbejdet udføres efter objektspecifik tegning. Funderingen beklædes med lægter.