Byggemodning

, ,
careofhaus
 • Hvilken type grund kræves til opsætning af moduler?
  En plan, hård overflade med afløb ført væk fra det kommende modulbyggeri. Fremføring af vand, afløb, el og evt. internet. Der skal også være eller anlægges en fremkommelig vej til montagepladsen.
 • Hvor stort areal kræves til jeres pavilloner?
  Bygningsarealet plus mindst 2,5 m rundt om hele bygningen. Et Expandiamoduls udvendige mål er 3,0 x 9,6 m.
 • Kan I stå for anlægsarbejderne til vores pavilloner?
  Ja, vi har et godt samarbejde med flere anlægsentreprenører overalt i landet.
 • Hvad skal jeg være særligt opmærksom på i forhold til det sted, modulerne skal sættes op?
  Området skal være tilgængeligt for modultransporter og kran. Der skal være adgang til el og afløb, og der skal være en faststampet, jævn bærelagsoverflade. Du er velkommen til at kontakte os for et fælles pladsbesøg, så vi sammen kan gennemgå de forskellige krav til opsætningsstedet.