Energi og opvarmning

, ,
careofhaus
 • Kan modulerne opvarmes med solenergi?
  Selvfølgelig! Vi kan montere solpaneler på taget af modulerne. Det er både smart i forhold til klimaet og omkostningseffektivt. Download vores ark om solpaneler, hvor du kan læse mere om dette.
 • Hvordan opvarmes modulerne?
  Det kan du – som kunde – selv vælge. Vi tilbyder en række løsninger og kan komme med anbefalinger ud fra jeres behov. Nu er det også muligt at montere solpaneler på taget af modulerne og producere strøm – effektivt, bæredygtigt og grønt.
 • Hvilke energikrav gælder der for modulbyggerier?

  Alle Expandias moduler er bygget, så de opfylder gældende byggeregler, BBR, herunder energikravene. Hvilke energikrav, der gælder i det enkelte tilfælde, afhænger dels af, hvilken udgave af BBR bygherren vælger at henvise til (i øjeblikket kan BBR 25 eller BBR 26 anvendes), og dels af, hvilken energiform der bruges til opvarmning, og hvor i landet man befinder sig. Den mest almindelige energiform, der bruges til opvarmning af moduler, er el. Hvis modulerne skal bruges til aktiviteter af midlertidig karakter, har de svenske byggemyndigheder, Boverket, præciseret følgende på deres hjemmeside:

  "Hvis byggemodulerne kan betragtes som lokaler beregnet til aktiviteter af midlertidig karakter, behøver modulerne ikke opfylde de strengere krav til energibesparelser for elopvarmede bygninger i henhold til afsnit 9:11 i BBR. Men energikravene i henhold til kap. 3 § 14 PBF skal også opfyldes, hvis det er et lokale beregnet til aktiviteter af midlertidig karakter. Byggemodulerne skal altså altid mindst opfylde de energikrav, der gælder for lokaler, der har en anden opvarmningsform end elvarme i BBR afsnit 9.2."

  Link til Boverkets hjemmeside