DTU, Danmarks Tekniske Universitet - Campus

, ,

Expandia har i total entreprise udført 800 m2 kontorbygning for DTU Campus. DTU Campus projektafdelingen har meget travlt og der bygges/projekteres på DTU's lokaliteter som aldrig før. Grundet omlægninger internt var der behov for midlertidige kontorlokaler og valget faldt på Expandias pavillonsystem K2000. Pavillonbygningen er opført direkte på ”Matematiktorvet” hvor det har en central placering i forhold til de ansatte Expandia stod for projektering, fundering, ...

Læs mere

Solbergaskolan

, ,

Två tegelröda skolpaviljonger står på Solbergaskolans skolgård. Den gamla byggnaden hade blivit för liten och behövde dessutom renoveras. Som upphandlad ramavtalsleverantör åt Skolfastigheter i Stockholm AB fick Expandia i uppdrag att leverera 8 skolsalar med tillhörande grupprum. Genom att placera två huskroppar i två plan nära varandra spar markyta vilket är viktigt då skolgårdsytan är begränsad. Klassrummen skulle dessutom vara ...

Læs mere

Hultsbergsskolan

, ,

Hultsbergsskolan i Karlstad är en av Expandias största modulskolor med en total yta på 3 242 kvm. Skolan byggdes i flera etapper under 2016/2017 och är en grundskola och förskola som består av 86+26 st S2000-moduler i ett plan med tillagningskök i förskoledelen. Skolan byggdes upp som en evakueringsskola för att stå i 26 månader under tiden den befintliga skolan ...

Læs mere