Brenntag Nordic

, ,

Grundet stor tilvækst i personalegruppen havde Brenntag et stort behov for mere kontorplads, møderum og kantinefaciliteter nu og her. I samarbejde med Expandia fandt man hurtig en løsning, som dækkede virksomhedens behov for de ekstra m2. Kontorbygningen hos Brenntag består af 40 stk. K2000 moduler svarende til 1.200 m2 fordelt på 2 bygninger i 2 etager. Derudover er der pladsbygget en ...

Læs mere

Östra sjukhuset

, ,

Östra sjukhuset i Göteborg hyr för närvarande två tillfälliga byggnader från Expandia. Kirurgmottagningen har haft full verksamhet i Expandias moduler sedan 2014 med utökning våren 2017, och hösten 2018 utökar förlossningsavdelningen sina lokaler med en ny paviljong. Sjukhusmiljöer har väldigt höga och krav, både vad gäller att klara av en steril miljö, hårda tillgänglighetskrav och även larm och kallelsesystem som i detta fall integreras med ...

Læs mere

Landskrona Energi

, ,

Landskrona Energi var trångbodda i sina befintliga lokaler och personal som arbetar med stadsnätsutbyggnad behövde sitta samlade och ha mer gemensamma utrymmen för möten och projektering. 33 av Expandias moderna K2000-moduler bildar en u-formad enplansbyggnad på 950 kvm.  Här finns kontorsplats för drygt 30 personer inklusive konferensrum, gemensamhetsytor, teknikrum och andra förvaringsutrymmen.

Læs mere