Fsk Storseglet

, ,

Det populära bostadsområdet Hammarby Sjöstad fick snabbt brist på förskoleplatser och sommaren 2013 hyrde SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, in 58 st Expandiamoduler för att möta behovet. Expandia har sedan 2008 varit upphandlad ramavtalsleverantör åt SISAB och Förskolan Storseglet i Hammarby Sjöstad är ett bra exempel på en tillfällig förskola där verksamheten snabbt kan komma igång och fungera perfekt medan ...

Læs mere

Solgläntans fsk

, ,

Det råder brist på förskolelokaler i Hylte kommun och eftersom behoven varierar över tid så är moduler är en flexibel och bra lösning som kan variera år från år i storlek. Solgläntans förskola är en helt fristående paviljong som är uppbyggd av 10 st. S2000-moduler från Expandia. I 48 månader tror hyr Hylte kommun att förskolan kommer att behövas, sedan kan ...

Læs mere

Smaragdgatans fsk

, ,

I Västra Frölunda ligger Smaragdgatans förskola. En förskola som består av 8 avdelningar och mottagningskök, totalt 43 st. S2000-moduler. Byggnaden består av 3 st. huskroppar i ett plan och står i U-formation med platsbyggda slussar mellan varje byggnad. Varje avdelning har egen entré mot innergården men man kan även gå emellan avdelningarna invändigt.

Læs mere